Districts:  
 
School name:

Laqun

Firmenich School No. 3

County:

Jianzha

Year of construction:

2007