Districts:  
 
School name:

Kangerdong

Xiangwadong

County:

Jianzha

Year of construction:

2009